024.6259 3324

Công ty kết cấu thép World Steel Group

Địa chỉ: 55 Lê Thúc Hoạch
Số điện thoại: 0945353164
Email: tuyenworldsteel@gmail.com
Website: http://worldsteel.vn

Giới thiệu

với đội ngũ hơn 200 kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, được đào tạo ở nước ngoài. Năng lực nhà máy sản xuất hơn 2000 tấn thép được suất xưởng mỗi tháng. Sự hài lòng của khách hàng là thước đo của chúng tôi.

Sản phẩm dịch vụ