024.6259 3324

Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1

Địa chỉ: 623 La Thành, Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội , Việt Nam
Số điện thoại: (04) 38350930, 38350933, 3835093, 38350099
Email: cienco1@hn.vnn.vn
Website: http://www.cienco1.com

Giới thiệu

Doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng cơ sở hạ tầng như: Xây dựng các công trình giao thông, Xây dựng công nghiệp, dân dụng, Tư vấn đầu tư xây dựng, Khảo sát thiết kế, Giám sát thí nghiệm các công trình giao thông

Sản phẩm dịch vụ