024.6259 3324

Thiền Tâm - Nhà Hàng Thiền Tâm

Địa chỉ: 110A Lê Ngô Cát, P. Thủy Xuân, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế , Việt Nam
Số điện thoại: (0234) 3898220,
Email: thientamrestaurant@yahoo.com
Website: http://www.thientamrestaurant.com

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Sản phẩm dịch vụ

Đang cập nhật thông tin...